Slovo vedoucího Správy CHKO Moravský kras

Vážení sportovní přátelé,

P:Štefka -CHKO MK

Půlmaraton Moravským krasem Vás přivádí do údolí Punkvy a krasového Pustého žlebu k Punkevním jeskyním. Pozoruhodná příroda, zejména bohatství krasových jevů, specifická morfologie až 140 m hlubokého kaňonu a unikátní živá příroda přitahují každoročně zájem více než čtvrt milionu návštěvníků. Již naši předchůdci si uvědomili nezbytnost ochrany tohoto citlivého území a tak zde v roce 1930 vznikla jedna z našich nejstarších rezervací. Ta dala základ dnešní Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy.

Dovolte mi přivítat Vás v Moravském krasu jménem Správy chráněné krajinné oblasti a poděkovat Vám za ohleduplnost k okolní přírodě. Mějte, prosím, na paměti, že odhozené obaly od nápojů a dalšího občerstvení musí někdo uklidit. Vyvarujte se tedy jejich odhazování daleko do strání či do říčky Punkvy. Zanechejte je, prosím, na okraji komunikace.

RNDr. Leoš Štefka

vedoucí Správy CHKO Moravský kras